Watersportvereniging 't Sas

onze thuishaven sinds 1976

Geschiedenis

Het ontstaan van WSV ’T SAS
 
Midden de jaren 70 lagen er in de gehele kanaalzone jachtjes, b.v. in de dode kanaalarmen van Sluiskil, Sas van Gent, de Sassing enz.
De een zag er goed uit, de ander was gezonken en dit was een doorn in het oog van Rijkswaterstaat.
Doordat dit uit de hand liep, zoals gezonken jachtjes, diefstal en joyvaring, moest iedereen met zijn jachtje naar Sas van Gent verhuizen, waar we met zijn allen gebroederlijk naast elkaar lagen.
Omdat men toender tijd al flink op de kade met elkaar aan het babbelen was  kwam er iemand op het idee om een jachthaven te bouwen.
Dit was dhr. N. van Damme die een aantal mensen uitnodigde voor een gesprek bij hem thuis, naast het oude klooster op de Westkade.
Dit was 8 december 1976 om een bespreking te houden met de booteigenaren.
Hieruit kwam een bestuur met de volgende bestuursleden, Dhr en Mw van Damme,
Dhr Strijdonck, Dhr. David,  Dhr de Smet, Dhr. Oppeneer en Dhr. Verschelden, een aantal van deze oprichters is niet meer in ons midden.
Tijdens de vergadering werd er besloten een oprichtingsvergadering te beleggen voor alle booteigenaren, dit was op 16 - 12 – 1976
Er waren 20 leden en er werd besloten de vereniging de naam van WSV ’T SAS te geven.
Er werd een brief geschreven naar B&W en de artsen Puylaert en Widdershoven.
De maanden daarna moesten nl allerlei zaken geregeld worden zoals vergunning van Rijkswaterstaat, de brandweer, de gemeente Sas van Gent en niet te vergeten moesten er ook nog centen op tafel komen om dit alles te realiseren.
Er werden offertes aangevraagd en firma de Bruijn was de goedkoopste met een bedrag van F 28.650,-- ex btw.
Er moest dus geld geleend worden en ieder lid zou een bedrag van F 1000,-- inleggen .
Dit alles verliep vlot en men kon in op 20 juni 1977 beginnen met het realiseren van de jachthaven.
Op 3 september 1977  was de officiële opening die werd verricht  vanaf een ponton met genodigden, burgemeester W.Dusarduijn was aanwezig om het lint door te knippen.
Daarna was er een gezellig samenzijn in café de Oude Brug, waar  ’s avonds een koud buffet genuttigd kon worden.
Daarna ging het bestuur aan de slag om een reglement en statuten op te stellen,  deze werden getekend op de 5e algemene ledenvergadering 13 juni 1978.
De jachthaven in de zuidelijke kanaalarm was een goed initiatief en er stonden dan ook binnen korte tijd veel wachtenden op de lijst.
Men besloot daarom om in de noordelijke kanaalarm nog een jachthaven te maken waar zo’n 60 jachten konden liggen dit had wel een kostenplaatje van ongeveer
F 100.000,--
De leden die daar graag wilden liggen werd gevraagd geld te investeren om dit alles te bekostigen. Het was voor ieder lid die daar een plaats wilde F 600,-- per meter breedte + 10%
Het financiele plaatje was rond en op 2 – 10 1978 werd de eerste paal geslagen door
Dhr. van den Bosse.
Aannemer de Bruijn mocht de werkzaamheden verder realiseren wat in een vlot tempo ging en waardoor de nieuwe haven op 31 december 1978 gerealiseerd was.
De burgemeester verrichtte opnieuw de opening maar nu vanaf een sleepboot, voortgetrokken door 4 miniatuur bootjes.
Er was een tent neergezet om de opening een feestelijk tintje te geven. Dit alles was opgezet door de activiteiten commissie.
 
In de jaren die volgden werden er ook Pinkstertochten gedaan dit betekende vroeg opstaan op zaterdag, want dan gingen we naar het Veerse meer, of een plaats in Belgie. In Belgie bestond de zondag dan ook uit het bezoeken van een bierbrouwerij, een kasteel of gewoon net als in Deinze met z’n allen spelen in het grote park of op de grote zandberg.
Er waren in die tijd veel kinderen en jonge ouders die er voor zorgden dat er van alles werd gedaan op de zondag.
Vooral als het mooi weer was hadden we waterspelen zoals giek lopen, kussen gevecht op de giek, autoband varen, emmers vullen enz.
Ook de ouderen moesten zich niet vervelen omdat er ook werd gevoetbald en volleybal gespeeld  en het touwtrekken niet  te vergeten 
Bijna iedere pinkstertocht was er een bbq waar van alles voor klaar gezet moest worden.  De bbq werden gemaakt van oude olievaten, maar als je deze aan de kant van de weg legt op een dag dat de vuilnisman komt, dan kun je wel raden wat er met de vaten gebeurd is. 
Bij iedere activiteit die we hadden was het oorlam het eerste wat we deden als we ergens aangekomen waren.
Jaarlijks werd er een feest gegeven in een tent die aan de kop van de noordelijke haven stond, op vrijdag werd de tent opgezet en om kosten voor beveiliging uit te sparen sliepen  de leden van de act com. maar zelf in de tent.
Ook zijn er de nodige mosselmaaltijden met verloting geweest bij Staf de Reu in  café de Engelenroos. De mosselen werden dan ook gekookt door Staf die in deze regio hierom bekend stond.
Laten we ook onze bekende snerttocht niet vergeten die al heel wat jaren geleden begonnen is als een lolletje.  Er wordt op vrijdagavond eerst snert en brood gegeten
( toen  kwam deze uit blik maar nu wordt hij al jaren gemaakt door Jannie) en een borrel gedronken, de zaterdag morgen vertrekken we om 8 uur richting Gent op een gegeven moment hadden we echt een snerttocht, want het weer kon niet slechter zijn ( nl regen wind hagel en zelfs sneeuw)  dus bij aankomst maar met zijn allen in de stuurhut van de Fe-rie om het oorlam te nuttigen je komt er dan achter met hoeveel mensen je in een kleine ruimte kan doorbrengen. Jawel met ongeveer 20 pers. in het kleine stuurhutje het enige voordeel was wel dat het lekker warm was.
De laatste jaren gaan er al ongeveer 12 a 14 boten mee op deze tocht.
’s Avonds gezellig ergens eten in Gent en dan de zondag rond 13 uur terug naar huis.
Het 10 jarig bestaan bestond uit een receptie in rest.  De La Bourse en daarna een gezellig samen zijn met een buffet in de Speye.
Het 20 jarig bestaan werd gevierd op 22 juni 1996 in de noordelijke kanaalarm. Daar hadden de leden van de activiteten com het nodige voor geregeld.
Er kwam een boot van Rederij Benelux uit Gent waar overdag de drank werd genuttigd en ’s middags deed Jacques de mensen aanmoedigen om deel te nemen aan onze waterspelen.
We hadden zelfs schoenen gevonden waar we mee over water konden lopen.
Het was een hele klus er waren weinig deelnemers maar toch presteerden Johnny en Anne Mieke het om vanaf de ligplaats van de Fe-rie schuin naar de overkant te komen.
Het 25 jarig bestaan werd gevierd in en om de Savanna die sinds 2000 zijn plaats had gevonden in Sas van Gent dat voor de watersportvereniging omgebouwd zou worden naar clubhuis. Het koud en warm buffet werd genuttigd op de rondvaartboot van firma Denick uit Terneuzen.
’s Middags kwam een koor zingen en kon je ook meevaren met leden van de club,ook kon je met paard en wagen een toertje doen rond het eiland.
Ondertussen was er ook de kop van de noordelijke haven bijgekomen alsook de groene wal.
De club heeft in haar bestaan roerige tijden meegemaakt, ook zijn er al veel van onze  leden overleden maar laten we welzijn onze club weet hoe dan ook steeds het hoofd boven water te houden.